Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

04.10.2020 22:22

Drazí bratři a sestry,

je těžké psát úvodník k říjnovým Zprávičkám, když nikdo z nás neví, jaká budou přijata hromadná opatření v nejbližší době. Tím pádem se něco těžko plánuje a smysluplného píše. Svatý otec vybízí k duchovnímu výkladu situace, kterou prožíváme.

Raději než duchovní výklad bych se rád podíval na život Panny Marie – kolik toho byla schopna ovlivnit ve svém životě a jak nechávala ve svém životě působit Boží režii, i když nedostala dopředu k nahlédnutí celý scénář.

Podobně i my jsme schopni některé věci ovlivnit a některé musíme nechat v Boží režii. Nemusíme všemu hned rozumět, ale víme, že Bůh neztrácí kontrolu nad dějinami. Když tedy nevidíme zřetelně příští dny, tak můžeme mít tu vnitřní svobodu, že s Boží pomocí to určitě zvládneme, stejně jak to dokázala Matka Boží. Může nám k tomu pomoci modlitba růžence, které je měsíc říjen zasvěcen.

Přeji požehnaný čas 

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

1 | 2 >>

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz