Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

06.06.2021 21:42

Drazí bratři a sestry,

když se ohlížíme zpět, tak jsme prožili velikonoční dobu a končí nám i měsíc máj. Vše rychle utíká. Pomalu se blíží k závěru i školní rok, který byl úplně jiný než školní roky, které jsme prožívali my starší. Je těžké odhadnout, co se dá dohnat a stihnout za poslední měsíc školy a co se třeba dohnat vůbec nepodaří.

Ať dokážeme spolupracovat s Duchem svatým, který má doplňovat, co nám chybí. Je vidět, že Duch svatý dostal za poslední rok velký prostor, který by měl doplnit a vyplnit.

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

1 | 2 >>

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz