Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

04.06.2020 09:42

Drazí farníci,

začínají nám prázdniny, i když v letošním roce druhé pololetí školního roku dopadlo úplně nečekaně. Asi na začátku kalendářního roku nás nikoho nenapadlo, že by děti nechodily do školy a jejich vzdělání se bude muset odehrát izolovaně od školy. My dospělí jsme také byli omezeni v pohybu, v povinnosti nosit roušku, omezeni navštěvovat bohoslužby a jistě by se dala vyjmenovat další opatření, která se dotýkala našeho každodenního života.

Se začátkem prázdnin většina opatření je definitivně za námi, ale přesto vnímáme, že není nebezpečí definitivně zažehnáno, a tak tím bude ovlivněn i výběr dovolené. Je to příležitost poznávat kouty naší vlasti, kde si také můžeme odpočinout a načerpat to, na co nemáme doma příležitost.

Musíme si přiznat, že člověk není všemocný, jak by chtěl a jak si to často myslíme. A tak máme možnost zakusit naši omezenost i blízkost samotného Boha, i když si to často nechceme přiznat. Ať dokážeme tuto závislost v letních měsících dobře prožívat a poznáváme Boží blízkost na všech našich cestách.

Požehnaný letní čas přeje

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště

  

1 | 2 >>

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz