Lanšperk

Kaple Nanebevzetí Panny Marie je majetkem obce Dolní Dobrouč.

První zátes rýčem provedl počátkem června 1897 lanšperský rodák P. Václav Havla, farář v Pěčíně za Žamberkem. Slavnost kladení základního kamene se konala 25. července 1897. Kaple byla dokončena o rok později 16. července. Její délka je přes 12 metrů, šíře 6 metrů.Věž se pne do výše 21 metrů. V pondělí 18. července 1898 byla kaple vysvěcena od královéhradeckého biskupa Eduarda Jana Nepomuka Brynycha.
 
Lanšperská kaple s ostatky svatých Bonifáce a Donáta byla postavena k oslavě padesátiletého panování císařského veličenstva Františka Josefa I. a čtyřicetileté vlády knížecí jasnosti Jana II. z Lichtenštejna.
 
Podnět k vysázení lip, které lemují cestu z kaple k místnímu hřbitovu, dal tehdejší správce školy František Vrbata. Nazvány byly lipami císaře Františka Josefa. Občanský hřbitov na Lanšperku byl vybudován v roce 1903 díky štědrosti hnátnického továrníka Karla Perlheftra a lichtenštejnského knížete.
 
V roce 1993 a 1995 byla lanšperská kaple vykradena. Naštěstí se během následujících tří let podařilo připravit důstojné připomenutí jejích stoletých narozenin. Nic by nebylo možné bez výrazné pomoci a nadšení desítek ochotných lidí, firem a institucí, bez pochopení majitele kaple Obce Dolní Dobrouč a samozřejmě pana faráře.
 
Do lanšperské kaple byla instalována reprezentativní Křížová cesta, restaurovány veškeré kovové prvky exteriéru i interiéru včetně plastiky Krista, vyrobeny dřevěné dveře a kříž nad vstupním portálem včetně ambonu, podstavců pod sochy a květiny. Jezulátko získalo nejen nové klenoty, ale i vyšívané šaty. Navrácen byl lustr a vyměněno interiérové osvětlení. Podařilo se generální restaurování oken, která byla zabezpečena ochranným pletivem. Natřena byla věž, odborně byla prořezána lipová alej.

 

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz