Rozpis bohoslužeb

Pokud patříte mezi lektory a zajímá vás rozpis čtení včetně souřadnic liturgických textů, navštivte Farnost > Dobrovolníci > Lektoři.

Přehled bohoslužeb

06.07.2020 09:17

NEDĚLE

5. července

sv. Cyrila a Metoděje

8:00
Ostrov
 
9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost
11:00

Lanšperk

15:00

Dolní Dobrouč

Horákova kaple

PONDĚLÍ

6. července

 

 

 

 

ÚTERÝ

7. července

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

8. července

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

ČTVRTEK

9. července

 

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

10. července

 

17:30

Dolní Dobrouč

Adorace

18:30

 

SOBOTA

11. července

sv. Benedikta

 

 

 

NEDĚLE

12. července

15. neděle v mezidobí

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

11:00

Lanšperk

 

18:00

Dolní Dobrouč

Mariánská družina

PONDĚLÍ

13. července

 

 

ÚTERÝ

14. července

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

15. července

sv. Bonaventury

18:30

Dolní Dobrouč

 

ČTVRTEK

16. července

Panny Marie Karmelské

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

17. července

 

17:30

Dolní Dobrouč

Adorace

18:30

 

SOBOTA

18. července

 

 

 

 

NEDĚLE

19. července

16. neděle v mezidobí

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

11:00

Hnátnice

 

15:00

Dolní Dobrouč

Horákova kaple

PONDĚLÍ

20. července

 

 

 

 

ÚTERÝ

21. července

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

22. července

sv. Máří Magdalény

18:30

Dolní Dobrouč

 

ČTVRTEK

23. července

sv. Brigity

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

24. července

 

 

Dolní Dobrouč

adorace

 

SOBOTA

25. července

sv. Jakuba, apoštola

 

 

 

NEDĚLE

26. července

17. neděle v mezidobí

8:00
Horní Dobrouč

 

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

PONDĚLÍ

27. července

 

 

Duchovní správce má dovolenou.

ÚTERÝ

28. července

 

 

Duchovní správce má dovolenou.

STŘEDA

29. července

sv. Marty

 

Duchovní správce má dovolenou.

ČTVRTEK

30. července

 

 

Duchovní správce má dovolenou.

PÁTEK

31. července

sv. Ignáce z Loyoly

17:30

Dolní Dobrouč

Adorace

18:30

Bohoslužba slova

SOBOTA

1. srpna

sv. Alfonse z Liguori

7:30

Dolní Dobrouč

Mariánské večeřadlo + sv. přijímání

NEDĚLE

2. srpna

18. neděle v mezidobí

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

PONDĚLÍ

3. srpna

 

 

Duchovní správce má dovolenou.

ÚTERÝ

4. srpna

 

 

Duchovní správce má dovolenou.

STŘEDA

5. srpna

 

 

Duchovní správce má dovolenou.

ČTVRTEK

6. srpna

Proměnění Páně

 

Duchovní správce má dovolenou.

PÁTEK

7. srpna

 

17:30

Dolní Dobrouč

Adorace

18:30

Bohoslužba slova

SOBOTA

8. srpna

sv. Dominika

 

Duchovní správce má dovolenou.

NEDĚLE

9. srpna

19. neděle v mezidobí

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

11:00

Ostrov (poutní)

18:00

Dolní Dobrouč

Mariánská družina

PONDĚLÍ

10. srpna

sv. Vavřince

 

 

 

ÚTERÝ

11. srpna

sv. Kláry

18:30

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

12. srpna

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

ČTVRTEK

13. srpna

 

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

14. srpna

sv. Maxmiliána Kolbeho

17:30

Dolní Dobrouč

Adorace

18:30

 

SOBOTA

15. srpna

Nanebevzetí Panny Marie

 

 

 

NEDĚLE

16. srpna

20. neděle v mezidobí

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost
11:00

Lanšperk (poutní)

15:00
Dolní Dobrouč – Horákova kaple

PONDĚLÍ

17. srpna

 

 

 

 

ÚTERÝ

18. srpna

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

19. srpna

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

ČTVRTEK

20. srpna

sv. Bernarda

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

21. srpna

sv. Pia X.

17:30

Dolní Dobrouč

Adorace

18:30

 

SOBOTA

22. srpna

Panny Marie Královny

 

 

 

NEDĚLE

23. srpna

21. neděle v mezidobí

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

11:00

Hnátnice

 

PONDĚLÍ

24. srpna

 

 

 

 

ÚTERÝ

25. srpna

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

26. srpna

 

18:30

Dolní Dobrouč

.

ČTVRTEK

27. srpna

sv. Moniky

7:00

Dolní Dobrouč

 

 

 

PÁTEK

28. srpna

sv. Augustýna

17:30

Dolní Dobrouč

Adorace

18:30

 

SOBOTA

29. srpna

Umučení sv. Jana Křtitele

 

 

 

NEDĚLE

30. srpna

22. neděle v mezidobí

8:00
Horní Dobrouč

 

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

PONDĚLÍ

31. srpna

 

 

 

 

ÚTERÝ

1. září

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

2. září

 

18:30

Dolní Dobrouč

 

 

Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu.

ČTVRTEK

3. září

sv. Řehoře Velikého

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

4. září

 

17:30

Dolní Dobrouč

Moderovaná adorace

18:30

Ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

SOBOTA

5. září

 

7:30

Dolní Dobrouč

Mariánské večeřadlo

8:15

Ke cti Neposkvrněného Srdce P. Marie

NEDĚLE

6. září

23. neděle v mezidobí

8:00
Ostrov

 

9:00
Dolní Dobrouč
Za farnost

15:00

Dolní Dobrouč

Horákova kaple (poutní)

Aktuálně

26.07.2020 14:49
Nový rozpis lektorů na období 2020/2021 spolu s odkazy na liturgické čtení naleznete v této...
04.06.2020 09:42
Drazí farníci, začínají nám prázdniny, i když v letošním roce druhé pololetí školního roku...

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz