Katecheze Dobrého Pastýře

Tato katecheze je postavena na Písmu a liturgii a je propojena s montessori pedagogikou. Její autorky – profesorka biblistiky a hebrejštiny Sofia Cavalletti a pedagožka Gianna Gobbi – postupně vytvořily program, který odpovídá potřebám dětí v jednotlivých vývojových fázích. Děti by měly pomocí připraveného prostředí s různými pomůckami prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Cílem Katecheze Dobrého pastýře je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program není v první řadě zaměřen na získávání znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem.
Práce s konkrétními předměty namísto používání abstraktních pojmů by měla vést děti k tomu, aby se i jejich víra stala součástí „běžného“ života. Podstatné jsou i krátké lekce ticha, které by měly být prvními krůčky ke ztišení, osobní modlitbě a meditaci.

Kontaktní osoby

  • Máří Skalická
  • Jana Štěchová

 

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz