Hnátnice

Ves Hnátnice vznikla v první polovině 14. století v souvislosti se vznikem a kolonizací žampašského panství. 
Současně s výstavbou obce vznikl i kostel, je v seznamu far pražského arcibiskupství vzniklém za prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic v letech 1344 – 1350.
Další zpráva o kostele je z roku 1356 kdy dal Karel IV. rytíře Jana Pancíře ze Znojma pověsit a toho samého roku byla zřízena v Hnátnici plebánie, tj. fara.
Prvním písemně doloženým farářem byl Štěpán připomínaný v roce 1401.
Kostel byl postaven v gotickém slohu a je typem venkovského kostela v době vlády Lucemburků. Z původního kostela se zachovali obvodové zdi dnešní lodě, trojboce uzavřený presbytář (kněžiště), vstupní portál s gotickým ostěním v jižní části stavby, gotická okna a krypta pod kostelem. Kostel byl již několikrát přestavěn.
Roku 1712 byl dán filiální kostel v Hnátnici do lepšího stavu. Opraveny byly lavice a okna, položena dlažba z kvádrů.
1787 zřízena byla křtitelnice a postavena zároveň se školou dřevěná fara.
1807 za napoleonských válek byl odebrán v kostele stříbrný spodek kalicha na ražení mincí.
1828 byly opraveny varhany.
1837 renovovaná střecha a postavená věžička.
1936–1937 při generální opravě kostela byly odkryty gotické stavební články a jižní vchod. Byla též odkryta krypta před oltářem, kde byly nalezeny pozůstatky tří zesnulých: muže, ženy a asi desetiletého dítěte. Podle nálezů zbytku oděvů a ozdob se jedná o pohřeb ze 16. až 17. století, zchudlé zemanské rodiny.
1977–1980 došlo k poslední opravě kostela. Byla vyměněna krytina, nová venkovní omítka, nátěry, elektroinstalace a vnitřní malba.
Na věži byly čtyři zvony. První zvon měl 78 cm v průměru a latinský název: Ulil mne mistr Bartoloměj v Praze L. P. 1523.
Druhý zvon měl 76 cm v průměru s nápisem: Zvon byl ulit ku slávě Všemohoucího Boha a blažené Panny Marie mistrem Jindřichem Ptáčkem L. P. 1550.
Třetí zvon 40 cm v průměru s nápisem: L. P. 1478 ve jménu Pána.
Čtvrtý 30 cm v průměru, bez nápisu s obrazem sv. Václava, dle inventáře z roku 1770.
Do roku 1855 byl hřbitov kolem kostela.
1893 Vystavěna nová fara.
 

Kostel sv. Petra a Pavla

Unikátem Hnátnického kostela a památkou první třídy celostátního významu je křtitelnice románského slohu z 12. století. Hlavní oltář je novodobý, boční oltáře Smrt sv. Josefa a Nanebevzetí P. Marie pochází z doby kolem roku 1700, spodní šestiboká část kazatelny je kamenná ze 16. století. Křížová cesta se datuje do roku 1801, kamenná křtitelnice do roku 1787.

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Hnátnici

Fotogalerie

V pátek 10. 6. v 16 h se v Hnátnici konala Noc kostelů. Pro veřejnost se otevřela volná prohlídka interiéru kostela sv. Petra a Pavla, byla připravena prezentace varhan s p. Horákovou a výstava historických i aktuálních fotografií. V okolí kostela byly připraveny farní mládeží soutěže pro...
29. 6. 2014 o slavnosti Petra a Pavla se konala pouť v Hnátnici. Hlavním celebrantem poutní mše byl Mons. Josef Socha, papežský prelát a generální vikář královéhradecké dicecéze. U oltáře sloužil také novopečený jáhen Filip Dušek. Slavnou mši doprovázel Chrámový sbor pod taktovkou Petra Mlynáře,...

Pozvánky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz