Zprávičky č. 9/2019 – říjen

12.10.2019 13:27

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do měsíce října, ve kterém jsou katoličtí křesťané vybízeni k modlitbě růžence. Růženec se může zdát jako modlitba dlouhá a stále se opakující, ale pokud se člověk dokáže nad toto povznést, tak cílem každé modlitby je vstoupit do Boží blízkosti. Modlitba není jenom naše rozmluva s Bohem, ale sám Bůh také může promlouvat k nám. To jsou vzácné chvíle a tím můžeme už za života předjímat to, co nás čeká na věčnosti. Pokud někdo raději poznáváte Boha skrze stvoření kolem nás, tak si můžete všimnout, jak pole jsou sklizena a na některých je zaseto na sklizeň, která bude až příští rok. Bůh dává růst a zrát plodinám, které pěstujeme. Skrze ně si uchováváme pozemský život, ale dobře víme, že i náš život roste a zraje k setkání s ním tváří v tvář.
Přeji požehnaný čas

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Aktuální týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.

  

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
Fara: (+420) 603 531 356
farnostdobrouc@seznam.cz