Zprávičky č. 04/2021 – duben

28.03.2021 09:35

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do Svatého týdne, vrcholu křesťanského roku, a chceme se připojit k Ježíši a s ním také prožít závěr jeho veřejného působení mezi námi lidmi. Byl to dramatický týden, plný zvratů, jaké jen mohou nastat:
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, kdy na něj lid volá Hosana, synu Davidův, a klade na zem, co má po ruce. Ale Ježíš vjíždí na oslátku pokorně; tuto poctu přijme, ale nevyvodí z tohoto slavného vjezdu více.
Ani ne o týden později bude stejný zástup volat: Ukřižuj, ukřižuj! Ježíš dojde s křížem až na Golgotu a z lidského pohledu je vše dokonáno. Sice se nám může zdát, že Bůh mlčí a nechává věci běžet. Ale třetí den nastává zásadní zvrat: Kristus vstává z mrtvých, jako první z lidí, a žije životem oslaveným za hranicí našeho světa ve věčnosti. Rány mu zůstávají, ale jsou zaceleny. Kéž se něčeho podobného jednou dočká každý z nás!
Nyní pár praktických poznámek. Minulý rok jsme nemohli společně slavit, jenom mohl být otevřený kostel. V letošním roce jsme na tom lépe, protože slavit můžeme, i když (jen) při 10% zaplněnosti sedících v kostele. Proto jsem se rozhodl, že většina liturgických obřadů se bude konat dvakrát, abyste měli možnost se liturgie účastnit. Pouze na Bílou sobotu bude (jen) jedno Vzkříšení, a prosil bych, abyste vy, kteří se ho budete účastnit, zvážili, zda se (ještě) budete účastnit nedělní mše svaté. Pro ty z vás, kteří se rozhodnete mít rodinné bohoslužby, bude na Zelený čtvrtek v kostele po večerních obřadech a v neděli po skončení druhé mše svaté možnost přijmout eucharistii, abychom byli takto propojeni.
Jinak všem děkuji, že se nám daří splňovat nastavená vládní opatření a jsme rovnoměrně rozděleni na nedělních mších svatých. A také těm, kteří se zapojíte do aktivního prožití liturgie Velikonoc.
Tento týden začíná sčítání obyvatel v naší zemi a prosím, abyste nezapřeli svou víru, aby se jednou k nám přiznal náš Pán před Otcem v nebi.
Přeji vám všem požehnané prožití velikonočních svátků v blízkosti našeho Pána, který dokáže překonat všechny hranice, které se nám zdají být nepřekonatelné.

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz