Zprávičky č. 02/2020 – únor

01.02.2020 23:32

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do druhého měsíce roku 2020, ale pro děti, které dostaly na konci ledna vysvědčení, kdy učitelé ohodnotili jejich předchozí snažení, začíná druhá polovina jejich školního roku. Můžeme tedy vidět, jak je čas relativní.
V neděli 9. února proběhne při mši svaté pomazání našich nemocných. V evangeliích často čteme, jak k Ježíši nemocní přicházeli a on je uzdravoval. Církev tuto tradici uchovala a povzbuzuje nemocné, aby se svobodně přidružili ke Kristovu utrpení a jeho smrti. Tato svátost má posílit nemocné jak na duchu, tak na těle. Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možné udělit svátostné pomazání, i když není vidět nějakou nebezpečnou nemoc. Nemocní mají před přijetím svátostného pomazání vykonat svatou zpověď, pokud jsou toho schopni. Proto využijte zpovědního dne v prvním únorovém týdnu.
Přeji Vám požehnaný další měsíc v roce 2020.

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště

  

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
Fara: (+420) 603 531 356
fialat@email.cz