Rok rodiny 2021–2022

Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny.

Rok rodiny má tyto cíle:

  • Sdílet obsah apoštolské exhortace A moris laetitia, aby “lidé prožívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život” (AL 200). Rodina, která objevuje a zažívá jak radost z daru, který má, tak z daru, kterým je pro Církev a společnost, ” se může stát světlem v temnotě světa” (AL 66). A dnešní svět toto světlo rozhodně potřebuje!
  • Ukazovat, že svátost manželství je dar, který v sobě nese sílu k proměně lidské lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodiny jít společně a uplatňovat smysl pro spoluodpovědnost a vzájemně se pastoračně doplňovat podle různých povolání v Církvi (srov. AL 203).
  • Uschopnit rodiny k aktivnímu apoštolátu. K tomu je zapotřebí, “aby evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno do rodiny” (AL 200).  Po čase se rodina učedníků změní v rodinu misionářů.
  • Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
  • Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát rodiny tak, aby zahrnoval manželské páry, děti, mladé lidi, starší osoby a situace, kde se projevuje křehkost rodiny.

Na webové stránce věnované Roku rodiny je uvedeno dvanáct námětů k pastorační péči s ohledem na exhortaci papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia. Papež zve místní církve, aby rozvíjely na svých úrovních aktivity v souladu s lokálními podmínkami a potřebami.

Aktuálně

02.05.2021 18:29
Prožít rok rodiny vyhlášený papežem Františkem je možné různě. Na pastorační radě jsme se domluvili, že bychom vám rádi doporučili krátká...

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz