Aktuálně

26.07.2020 14:49
Nový rozpis lektorů na období 2020/2021 spolu s odkazy na liturgické čtení naleznete v této tabulce. Pokud se někomu z lektorů...
04.06.2020 09:42
Drazí farníci, začínají nám prázdniny, i když v letošním roce druhé pololetí školního roku dopadlo úplně nečekaně. Asi na začátku...

Pozvánky

Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...

Fotogalerie

Hlavními hosty letošního tradičního setkání manželských párů byli manželé Halbrštátovi. Jáhen Leoš Halbrštát je národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice a jeho manželka Bronislava Halbrštátová je v současné době asistentkou národního ředitele PMD. Setkání začalo společnými...
V neděli 12. ledna 2020 se v naší obci uskutečnil Tříkrálový průvod pořádaný spolkem Honorata ve spolupráci s farností, obcí Dolní Dobrouč a dalšími místními spolky. Do příprav akce, která měla svou obdobu také v Lanškrouně, Letohradě a Ústí nad Orlicí, se svým dílem zapojilo mnoho...
Také letos skauti ve spolupráci s farností rozdávali dva dny před Štědrým dnem Betlémské světlo veřejnosti. Akci hudebně doprovodila Rytmika a děti předvedly scénku o pastýřích a ovečkách. Více přiblíží obrázky v naší fotogalerii.  
V sobotu 9. listopadu 2019 se na 20 dětí z Misijního klubka a k tomu vedoucí a dobrovolníci z řad rodičů sešli v D-centru, aby společně prožili tvořivé odpoledne a připravili výrobky na adventní trhy v Dolní Dobrouči. Moc děkujeme všem příznivcům Papežských misijních děl a máme radost, že jsme...
V neděli 27. října 2019 se v naší farnosti uskutečnila v rámci Agapé beseda s Klárou Kalinovou, která v rámci studijní praxe VOŠ Caritas v Olomouci byla 4 měsíce na praxi v Ugandě. Prezentaci doprovodila výstava autorských fotografíí v herně nad sálem, kde byla možnost zakoupit také originální...
V neděli 20. října 2019 jsme v Dolní Dobrouči společně s posvícením slavili také Misijní neděli. Během mše svaté nám děti při obětním průvodu připomněly misijní úsilí našich bratrů a sester z různých koutů světa. Po skončení mše svaté děti před kostelem rozdávaly Misijní koláč za dobrovolný...
V sobotu 19. 10. 2019, v předvečer Světového dne misií, se v Dolní Dobrouči sešli farníci k Misijnímu mostu modlitby, aby se spojili s papežem a celou církví v modlitbách za misie. Během nočního putování se osvětlený průvod seznámil s jednotlivými českými misionáři v zahraničí. Při růženci světla...
Na neděli 29. 9. 2019 připravili vedoucí z Misijního klubka pro děti a rodiče zahajovací výlet. Z toho důvodu si poměrně početná skupinka farníků přinesla na nedělní bohoslužbu tábornickou výbavu. P. Tomáš Fiala jim na konci mše svaté udělil požehnání na cestu. Putování bylo odstartováno u...

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz