Aktuálně

09.01.2022 11:49
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do nového měsíce a zároveň je to i vstup do nového roku. Prožili jsme vánoční svátky, kdy jsme se...

Pozvánky

Teoreticky všichni dobře víme, že četba Písma je jednou ze základních cest k Bohu. Chodíme ale po ni opravdu? Čteme...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...
Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny. Rok rodiny má tyto...
Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...

Fotogalerie

V neděli 17. 10. 2021 přijalo dvanáct dětí z farnosti Dolní Dobrouč první svaté přijímání. Slavnostní mši svatou celebroval P. Tomáš Fiala. Děti ke svátosti provázela katechetka Jana Matyášová. Na průběh slavnosti se můžete podívat v naší fotoga lerii.  
Na čtvrtek 3. 6. 2021 připadla letost liturgická slavnost Božího těla. Ve farnosti Dolní Dobrouč se uskutečnil tradiční průvod s eucharistií a monstrancí a modlitbami u čtyř oltářů (podle světových stran). Na závěr P. Tomáš Fiala požehnal obci. Průběh slavnosti zachycují fotografie v naší...
Dožínková slavnost v Dolní Dobrouči se v roce 2020 uskutečnila za přísných epidemiologockých opatřeních kvůli koronavirové infekci COVID-19, kvůli které neproběhl ani tradiční farní den. Na průběh děkovné bohoslužby se můžete podívat v naší fotogalerii.
Na konci prázdnin farní společenství podniklo výlet z Vrchní Orlice do Neratova. Tůru plnou úkolů a překvapení nejen pro děti zakončila mše svatá na úmysl smíření celebrovaná v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie P. Tomášem Fialou. Atmosféru výletu lépe přiblíží naše fotogalerie.
V neděli 9. srpna 2020 se uskutečnila v ostrovském kostele sv. Mikuláše poutní mše svatá.
Poslední červnovou neděli 28. 6. 2020 vyrazila skupinka dětí a rodičů po mši svaté v Dolní Dobrouči na výlet s Misijním klubkem.  Parta kamarádů a dva psi se vydali po šipkách zadní „jezeďáckou“ cestou přes Kočtinu směrem na Lanšperk. Cestou malí i velcí plnili rozličné úkoly – ...
Hlavními hosty letošního tradičního setkání manželských párů byli manželé Halbrštátovi. Jáhen Leoš Halbrštát je národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice a jeho manželka Bronislava Halbrštátová je v současné době asistentkou národního ředitele PMD. Setkání začalo společnými...
V neděli 12. ledna 2020 se v naší obci uskutečnil Tříkrálový průvod pořádaný spolkem Honorata ve spolupráci s farností, obcí Dolní Dobrouč a dalšími místními spolky. Do příprav akce, která měla svou obdobu také v Lanškrouně, Letohradě a Ústí nad Orlicí, se svým dílem zapojilo mnoho...

Do naší farnosti patří obce

Kontakt

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 1
561 02
P. Ing. Tomáš Fiala
Mobil: (+420) 732 303 370
fialat@email.cz